Over ons

Over ZWN Letselschade & Advies

Gratis juridisch advies
Bij ZWN Letselschade & Advies werken kundige en ervaren letselschade-experts die intern zijn opgeleid om te onderhandelen met verzekeraars over letselschade claims. Uiteraard zijn er kosten gemoeid met ons werk en toch sturen we u geen factuur. Hoe kan dat?

Als een ander aansprakelijk is voor uw schade, dan dient de aansprakelijke partij ook de kosten van uw rechtshulp te betalen. Dat betekent in de praktijk dat wij onze facturen rechtstreeks naar de verzekeraar kunnen sturen. U heeft hier geen omkijken naar. Dat geeft rust.

Onze werkzaamheden

Nadat u zich bij ons heeft gemeld, wordt er een afspraak gemaakt met één van onze letselschade-experts. Het gesprek vindt plaats op ons kantoor, of bij u thuis. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar en worden de volgende zaken besproken:

  • De omstandigheden van het ongeval
  • Het letsel dat u heeft
  • De beperkingen die u ervaart
  • De financiële schade die u oploopt

Vervolgens stelt de expert de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk en wordt verzocht om een voorschot op de schadevergoeding. Dat voorschot is bedoeld om financiële rust te creëren, totdat de schade kan worden geregeld.

Het maximale resultaat

Nadat er een voorschot is verstrekt gaan we alle relevante informatie opvragen om uw schade in kaart te brengen en uw claim te onderbouwen. We stemmen dat natuurlijk met u af. Het is verstandig om te wachten met de financiële afwikkeling totdat de herstelfase is afgerond. Daarna onderhandelen we met de verzekeraar over een financiële eindregeling. Daarbij gaan we voor het maximale resultaat.

Ook voor een second opinion

Bent u betrokken bij een lopende letselschaderegeling en ontevreden over uw huidige belangenbehartiger? Neemt u dan contact met ons op.

Het kan zijn dat uw belangenbehartiger onvoldoende kennis of ervaring heeft. Ook kan het dat hij of zij uw taal niet spreekt, of te weinig begrip heeft voor uw cultuur. Of het gaat om een belangenbehartiger die het te druk heeft en onvoldoende aandacht heeft voor uw zaak.

U verdient beter: ZWN Letselschade & Advies.