Uw schadevergoeding

U hebt een ongeval gehad en letselschade opgelopen. Dat heeft grote gevolgen op medisch gebied en ook voor uw werk en uw inkomen. Als het ongeluk de schuld is van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. U kunt schadevergoeding krijgen door een claim in te dienen bij de tegenpartij. Maar hoe pakt u dat aan? En waar heeft u recht op? Een letselschade expert van ZWN Letselschade & Advies helpt u om uw letselschade te claimen. Wij onderzoeken de schadeposten en leggen de letselschadeclaim neer bij de tegenpartij.

U kunt zich concentreren op uw herstel. Wij zorgen voor de rest.

Schadeposten

De letselschadeclaim bevat alle schadeposten die u lijdt en nog zal gaan lijden. Bijvoorbeeld misgelopen inkomsten, medische kosten en kosten van hulp die u moet inschakelen. U kunt ook smartengeld claimen voor de pijn, het verdriet en de ongemakken die u te verduren heeft. De hoogte van deze schadeposten hangen af van uw specifieke situatie. Dat gaat de letselschade expert van ZWN Letselschade & Advies voor u in kaart brengen.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Ons werk is erop gericht dat u zo snel mogelijk financiële zekerheid heeft. Daarom vragen we bij de tegenpartij zo snel mogelijk een voorschot aan. Dat is mogelijk zodra de aansprakelijkheid vaststaat. De uitkering van een voorschot zorgt ervoor dat de eerste schade is gedekt. Vervolgens brengen we alle schade nauwkeurig in kaart. We vragen met uw toestemming medische informatie op. En we onderhandelen met de verzekeraar over een definitieve schadevergoeding. Dit alles doen we zo efficiënt en voortvarend mogelijk.

U verdient beter: ZWN Letselschade & Advies.