Loonschade claimen

Als werkgever kunt u ervoor laten zorgen dat schade van uw werknemer wordt verhaald. Nettoloon en eventuele re-integratiekosten komen hiervoor in aanmerking. Wanneer u zonder deskundige hulp tegenover een professional zit is het verstandig dat u deskundige hulp inschakelt. ZWN Letselschade & Advies kan u veel tijd en moeite besparen. Wij zorgen ervoor dat het gehele regrestraject voor u geregeld wordt

Loonschade verhalen is een ingewikkelde zaak waar lastige onderwerpen naar voren komen die veel kennis, tijd en ervaring vergen. Hierbij kunt u denken aan aansprakelijkheid, causaliteit en loonschadeberekeningen.

Sinds juni 2008 kunt u ook bij de aansprakelijke verzekeraar de kosten van de re-integratie laten vergoeden. Deze regeling veroorzaakt veel discussies waardoor de meeste er voor kiezen om deze re-integratie kosten te laten voor wat het is. Dit is zonde aangezien er niet geclaimd wordt waar recht op is. Hierdoor laat men geld liggen.

De verzekeringsmaatschappij van de schade veroorzaker is uw tegenpartij. Dat wil zeggen dat deze verzekering u zo min mogelijk geld wilt uitkeren. Omdat er sprake is van een financieel belang is het ondenkbaar dat uw tegenpartij aan uw belang denkt. Vandaar dat het ontzettend belangrijk is om een deskundige in te schakelen bij uw zaak.

U verdient beter: ZWN Letselschade & Advies.